خدمات مشاوره های تکمیلی

·      در این مجموعه سعی گردیده همواره تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربران برای انتخاب دقیق محصول مورد نظر در اختیارشان قرار گیرد.عوامل متعددی برای این قبیل مشکلات در حوزه ی استقرار سیستم های اطلاعاتی می توان برشمرد. اولین عاملی که می توان به آن اشاره نمود اینست که دپارتمان ها IT معمولا در حال ارائه ی خدمات روزمره به سازمان مطبوع خود بوده و به لحاظ ساختاری آمادگی و گاها تجربه ی استقرار سیستم های جدید را ندارند. نیروی انسانی موجود در سازمان در بخش های خدمات IT و سایر واحدهای مرتبط با کسب و کار ، تجربه و دانش دقیقی از نیازهای خود ، مزایای راهکار ارائه شده و .... را ندارند. تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان محصول نیز به لحاظ اقتصادی ، اجرائی و یا فنی علاقه ای به همکاری با مشتریان خود در خصوص استقرار سیستم های اطلاعاتی نداشته و بدنه ی پشتیبانی این قبیل از شرکت ها ، حدود وظائف خود را صرفا نصب سیستم ، آموزش نیروی انسانی مشتری و رفع اشکالات حین اجرای سیستم به صورت تلفنی ، اینترنتی و در صورت لزوم حضور در محل مشتری می دانند.

 

 

پروژه های در دست انجام