سیستم مدیریت امور پذیرندگان شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

سیستم مدیریت امور پذیرندگان شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

 

سیستم مدیریت پذیرندگان مسئولیت کنترل و مدیریت تمامی عملیات مرتبط با مشتریان شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا را بر عهده دارد.به طور خلاصه ،این عملیات شامل عقد قرارداد، تحویل دستگاه،انجام تنظیمات روی دستگاه و در نهایت خدمت رسانی به مشتریان می باشد.این سیستم در شرکت ارتباط فردا مستقر گردیده است و در حال بهره برداری می باشد. هدف سیستم ارائه راهکار مدیریت نمایندگی ها ، پذیرندگان ، دارائی ها(تجهیزات پرداخت و ملحقات مربوطه) و تراکنش های حوزه ی پرداخت الکترونیک به همراه پاسخ گویی به خدمات ارائه شده به پذیرندگان می باشد.

 

 

 

پروژه های در دست انجام