پروژه مدیریت قراردادهای مخابراتی

این سیستم به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که بر مبنای انعقاد قرارداد با شرکت های مخابراتی (مخابرات ایران ، مخابرات استانها و ...) و همچنین اپراتورهای مخابرات سیار (همراه اول ، ایرانسل و ... ) ، صدورتحساب های دوره ای و یا موردی را برای انجام خدمات ارائه شده توسط ایشان به شرکت استفاده کننده از این ابزار صادر می نماید. همچنین این سیستم قادر است صورتحساب نمایندگی هایی که بر اساس ابزارهای پرداخت تراکنش های مالی را برای سوئیچ ها ایجاد می نماید ،صادر نماید. به تعبیر دیگر هر سرویسی که در بستر شبکه های مخابراتی و بانکی انجام می شود ، در دوره های زمانی مختلف نیاز به صدور صورتحساب دارند، این سیستم توانایی تعریف سرویس ، تعرفه ی آن و دریافت فرمول های محاسباتی مرتبط با سرویس را دارد و در زمان های معین مبادرت به تولید اتوماتیک صورتحساب می نماید.همچنین ثبت ضمانت ها و وثیقه های نزد مخابرات و مرتبط با هر یک از قراردادها تا زمان فسخ آنها در سیستم ثبت می شود و در زمان مناسب جهت استرداد آنها هشدار های مناسب صادر می گردد

 

وظیفه و ماموریت اصلی سیستم کنترل و مدیریت تمامی عملیات مرتبط با سرویس های مخابراتی می باشد. به طور خلاصه، این عملیات شامل انعقاد قرارداد، تهیه ی صورتحساب های دوره ای و موردی ، پرداخت های انجام شده و ... در حوزه ی خدمات مخابراتی می باشد. 

سایر امکانات سیستم عبارتند از:

 

§         تعیین تعرفه های سالانه و انجام محاسبه و تولید صورتحساب بر مبنای روزشمار

§         تهیه شناسنامه برای سرویس دهندگان و استفاده کنندگان از سرویس

§         قابل استفاده برای سازمان هایی که تجهیزات و یا ارائه ی خدمات آنها در مناطق جغرافیایی پراکنده انجام می شود.

§         امکان محاسبه و ذخیره سازی مغایرت صورتحساب های دریافت شده از طرف قراردادهای شرکت

§         امکان ثبت رفع مغایرت ها 

§         ارائه ی گزارشات متنوع مربوط به سرویس دهندگان ، صورتحساب ها و ... بر اساس پراگندگی جغرافیایی خدمات ارائه شده.

§    ثبت سرویس ها و تعرفه ها و انعطاف در محاسبه تغییرات تعرفه ای

§    ثبت اطلاعات قرارداد ها ، تمدید ، تغییر و فسخ قرارداد

§    محاسبه صورتحساب سرویس دهندگان

§    ثبت و بروز رسانی ودایع و پیش پرداخت ها و پیگیری های استرداد

§    محاسبه میزان مبالغ مغایرت های اطلاعاتی

§    تولید سند حسابداری صورتحساب ها و مبالغ پرداخت شده

 

 

 

 

 

پروژه های در دست انجام