سیستم مدیریت پذیرندگان

سیستم مدیریت پذیرندگان (2)

 

سیستم جامع مدیریت پذیرندگان (Merchant Management System) به منظور استقرار در شرکت های PSP (سرویس دهندگان پرداخت الکترونیک ) طراحی گردیده است. هدف سیستم ارائه راهکار مدیریت نمایندگی ها ، پذیرندگان ، دارائی ها(تجهیزات پرداخت و ملحقات مربوطه) و تراکنش های حوزه ی پرداخت الکترونیک به همراه پاسخ گویی به خدمات ارائه شده به پذیرندگان می باشد.

 اجزای سیستم :

§         مدیریت دارائی ها ، ملحقات و اقلام مصرفی

§         مدیریت نمایندگی ها

§         مدیریت پذیرندگان

§         مدیریت تراکنش ها

§         عملیات شخصی سازی تجهیزات

§         عملیات اجرائی - پشتیبانی عوامل و تجهیزات پرداخت

 ارتباط MMS با سایر سیستم های بانک ها و شرکت ها

§            سوئیچ های بانکی (ورودی)

§         سیستم انبار (ورودی)

§         مجموعه سیستم های مالی و حسابداری (خروجی)

§         Dashboard گزارشات مدیریتی شرکت (خروجی)

§         Call Center (ورودی – خروجی)

 

§       سیستم قرعه کشی(ورودی - خروجی)

 

 

 

 

 

 

سیستم مدیریت امور پذیرندگان شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا

 

سیستم مدیریت پذیرندگان مسئولیت کنترل و مدیریت تمامی عملیات مرتبط با مشتریان شرکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا را بر عهده دارد.به طور خلاصه ،این عملیات شامل عقد قرارداد، تحویل دستگاه،انجام تنظیمات روی دستگاه و در نهایت خدمت رسانی به مشتریان می باشد.این سیستم در شرکت ارتباط فردا مستقر گردیده است و در حال بهره برداری می باشد. هدف سیستم ارائه راهکار مدیریت نمایندگی ها ، پذیرندگان ، دارائی ها(تجهیزات پرداخت و ملحقات مربوطه) و تراکنش های حوزه ی پرداخت الکترونیک به همراه پاسخ گویی به خدمات ارائه شده به پذیرندگان می باشد.

 

 

 

سیستم مدیریت قراردادهای شرکت ارتباطات مبین نت

 

سیستم مدیریت قراردادهای شرکت مبین نت

 

سیستم قرارداد ها و صدور صورتحساب خدمات مخابراتی (CBS) به منظور ثبت قراردادهای منعقد شده با شرکت ها و اپراتورهای مخابراتی تهیه می شود.

 

این سیستم در مرحله طراحی و پیاده سازی به سفارش شرکت ارتباطات مبین نت می باشد.

پروژه های در دست انجام