نظرسنجی

ارائه ی خدمات ، بدون اطلاع از نیازها و انتظارات واقعی مشتریان تنها در شرایطی محقق می گردد که رقیبی در بازار وجود نداشته باشد. در صورت حضور رقبا ، عدم اطلاع از نظرات مخاطبان کاهش سهم بازار را به دنبال خواهد داشت. در بدترین حالت  عدم توجه به این مهم حذف شدن تدریجی را اجتناب ناپذیر می نماید. سنجش و پایش مستمر نیازها ، باعث ارتقاء سطح کیفی خدمات در میان مدت و دراز مدت خواهد شد.  نتیجه ی این عمل چیزی جز موفقیت روزافزون سازمان نخواهد بود.هزینه های زیاد نظرسنجی باعث می گردد که سرویس دهندگان از بازخورد نظر مشتریان بی اطلاع مانده و برنامه ریزی سازمان ها عموما بدون لحاظ نمودن این فاکتور صورت می پذیرد.

 سیستم مدیریت پایانه اخذ نظر سنجی PMSبه منظور برقراری ارتباط بی واسطه با مراجعه کنندگان به سازمان ها در سراسر کشور طراحی و پیاده سازی گردیده است . سیستم به صورت متمرکز پرسش ها و نظرسنجی های طراحی شده را به طرق مختلف توزیع نموده و  نظرات مخاطبان و مشتریان سازمان ها را ثبت و ضبط می نماید و از طریق گزارشات  آمارها مدیران و تصمیم گیرندگان را مطلع می نماید. 

 

اجزاء  سیستم

 

§         دستگاه پایانه ی اخذ نظرات 

§         مدیریت طراحی پرسشنامه

§         مدیریت توزیع پرسشنامه ها

§         مدیریت اخذ و هدایت پاسخ ها

 

 اهداف سیستم

 

§         برقراری ارتباط بی واسطه با مخاطبان و مشتریان مراجعه کننده به شعب سازمان

§         کاهش هزینه های نظرسنجی در دراز مدت

§         متمرکز سازی و آرشیو نظرسنجی های انجام شده در دوره های زمانی مختلف

§         ارائه آمار و گزارشات متنوع

 

امکانات سیستم

 

§         قابلیت تعریف ساختار بانک و شعب

§         مدیریت طراحی و ذخیره سازی محتوا  و ایجاد پرسشنامه و پاسخهای آن ،  به همراه فرآیندها تائید محتوای تولید شده .

§         مدیریت پاسخ های دریافت شده از مراجعه کنندگان شعب 

§         مدیریت ارسال و دریافت نظرخواهی از طریق SMS ، ایمیل ، تبلت و گوشی موبایل

§         قابلیت تخصیص پرسش ها به ساختار تعریف شده

§         طبقه بندی پرسشنامه ها و تخصیص طبقه بندی پرسش به باجه های خاص و یا دستگاه های مختلف

§         قابلیت تهیه ی گزارشات متنوع 

§         تعریف سطوح دسترسی به اطلاعات 

§         امکان مشاهده ی نتایج نظرسنجی به تفکیک هر پرسشنامه

 

 

پروژه های در دست انجام