سیستم مدیریت پذیرندگان

سیستم جامع مدیریت پذیرندگان (Merchant Management System) به منظور استقرار در شرکت های PSP (سرویس دهندگان پرداخت الکترونیک ) طراحی گردیده است. هدف سیستم ارائه راهکار مدیریت نمایندگی ها ، پذیرندگان ، دارائی ها(تجهیزات پرداخت و ملحقات مربوطه) و تراکنش های حوزه ی پرداخت الکترونیک به همراه پاسخ گویی به خدمات ارائه شده به پذیرندگان می باشد.

 

 اجزای سیستم :

 

§         مدیریت دارائی ها ، ملحقات و اقلام مصرفی

§         مدیریت نمایندگی ها

§         مدیریت پذیرندگان

§         مدیریت تراکنش ها

§         عملیات شخصی سازی تجهیزات

§         عملیات اجرائی - پشتیبانی عوامل و تجهیزات پرداخت

 

 ارتباط MMS با سایر سیستم های بانک ها و شرکت ها

 

§      سوئیچ های بانکی (ورودی)

§         سیستم انبار (ورودی)

§         مجموعه سیستم های مالی و حسابداری (خروجی)

§      گزارشات مدیریتی شرکت (خروجی)

§    (ورودی – خروجی)-call center

              §       سیستم قرعه کشی(ورودی - خروجی)

پروژه های در دست انجام