خدمات پشتیبانی

ارتباط مداوم با مشتریان، ارائه خدمات آموزشی و بروز رسانی ابزارها پس از فروش

 

پیاده سازی و استقرار

پیاده سازی و استقرار سیستم ها با استفاده از یک متدولوژی ویژه برای سازمان های خاص

 

خدمات مشاوره

این شرکت آماده همکاری و ارائه مشاوره در اجرای پروژه های خاص نرم افزاری می باشد. 

 

 

 

مطالب ویژه

  

 

آیا تمایز های نرم افزارCRM مایکروسافت را می دانید ؟

 سیستم مایکروسافت CRM چهار حوزه اصلی مدیریت کسب و کار اعم از مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، مدیریت خدمات مشتریان و مدیریت فعالیتها را تحت پوشش قرار می دهد. از دلایل عمده برتری این نرم افزار نسبت به سیستمهایدیگر میتوان به موارد زیر اشاره کرد 

 

ادامه مطلب...

پروژه های در دست انجام